DANLOBinfo - strona główna strona główna    |    mapa strony    |    deutsch    |    english    |    espanol   
o nas przykłady oferta faq kontakt

Wyjazdy do magazynów Zara, Bershka, Stradivarius
(2010-03-17 08:38:28)
Wspólnie z hiszpańską firmą organizujemy wyjazdy dla polskich firm do dwóch głównych dystrybutorów końcówek kolekcji i stocków odzieży grupy Inditex, w skład której wchodzą takie m...
Dostęp do bazy danych: hurtownie outlet, końcówki kolekcji
(2010-01-08 18:05:01)
Jako właściciel serwisu www.outlet-media.pl oferujemy naszym klientom roczny dostęp do bazy danych firm (hurtownie outlet, końcówki kolekcji) z Polski i UE. Zapraszamy wszystkich z...
Szczęśliwego Nowego Roku 2010
(2009-12-29 12:53:14)
Wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom życzymy Szczęśliwego Nowego Roku, wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Pragniemy również podziękować naszym tegorocznym Klien...
Nowy portal internetowy o outletach www.outlet-media.pl.
(2009-09-29 13:53:17)
Od 1 października uruchomiony zostanie nasz nowy portal internetowy poświęcony outletom, końcówkom kolekcji, nadwyżkom magazynowym. Znajdą tam Państwo bazy danych firm polskich i z...
1 · 2 · 3

1. Warunki świadczenia usług – postanowienia ogólne

 

„Biuro” to firma DANLOBinfo, świadcząca usługi infobrokerskie.

 

„Zleceniodawca” to osoba prawna lub fizyczna, która korzysta z usług firmy DANLOBinfo

 


1.1. Przyjęcie zlecenia.

 


Biuro przyjmuje zlecenie do realizacji po uprzedniej akceptacji warunków przez Zleceniodawcę. Przyjęcie warunków realizacji zlecenia odbywać się powinno drogą poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie bądź pisemnie. Uzgodnienie warunków realizacji zlecenia i podjęcie decyzji przez Zleceniodawcę o zakupie informacji jest wiążące. Zleceniodawca nie może wycofać się z zakupu informacji po zakończeniu realizacji zlecenia. W przypadku kiedy Zleceniodawca wycofuje się z zakupu informacji Biuro ma prawo do wystawienia Zleceniodawcy faktury VAT za zrealizaowane zlecenie na kwotę uzgodnioną wcześniej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

 


1.2. Termin realizacji zlecenia.

 


Termin realizacji ustalany jest przez Biuro w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W przypadku wcześniejszego wykonania zlecenia przed umówionym terminem Zleceniodawca jest informowany o możliwości wcześniejszego otrzymania wyników pracy Biura. Czas realizacji liczony jest od momentu przyjęcia warunków zamówienia przez Zleceniodawcę. W przypadku wybrania przez Zleceniodawcę usługi abonamentowej czas realizacji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym doszło do akceptacji warunków realizacji zlecenia.

 


1.3. Realizacja zlecenia.

 


Biuro rozpoczyna realizację zlecenia wraz z otrzymaniem należności wpłaconych na konto Biura na podstawie faktury proforma oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wszelkich szczegółów dotyczących realizacji zlecenia.

 


1.4. Odpowiedzialność.

 


Zleceniodawca ma gwarancję wiarygodności przekazywanych mu danych. Każda informacja jest przez Biuro sprawdzana i weryfikowana. Nie odpowiadamy jednak za sposób wykorzystania przez Zleceniodawcę informacji zawartych w końcowym raporcie. Zakres odpowiedzialności Biura jest ograniczony do przekazania wiarygodnej i aktualnej informacji, zgodnej ze specyfikacją ustaloną w warunkach realizacji zlecenia.

 


1.5. Formy płatności.

 


Cena za wykonanie zlecenia zostaje ustalona ze Zleceniodawcą przed przyjęciem zlecenia i musi zostać potwierdzona i zaakceptowana z chwilą zatwierdzenia warunków realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę. Zapłata za wykonanie zlecenia może być dokonana poprzez przedpłatę na konto Biura na podstawie faktury proforma wysłanej do Zleceniodawcy. W tytule przelewu należy zamieścić numer zlecenia podany przez Biuro. Numer konta bankowego Biura znajduje się na wystawionej Zleceniodawcy fakturze proforma oraz na stronie internetowej Biura w zakładce Kontakt. Faktura za zrealizowane zlecenie wysyłana jest pocztą z chwilą dokonania płatności przez Zleceniodawcę.

 


1.6. Odebranie zlecenia.

 


Wykonane zlecenie Zleceniodawca otrzymuje w postaci raportu. Raport może być dostarczony w formie pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wersji drukowanej lub cyfrowej – płyta CD, dostarczonej przez pocztę bądź firmę kurierską. W tym przypadku Zleceniodawca pokrywa koszty wysyłki. Zleceniodawca proszony jest o wybranie przed rozpoczęciem realizacji zlecenia przez Biuro formy raportu jak i formatu pliku oraz sposobu jego dostarczenia. Raporty dotyczące usług abonamentowych wysyłane są do Zleceniodawcy w określonych odstępach czasowych uprzednio uzgodnionych w formie w jakiej życzy sobie Zleceniodawca.

 


1.7. Reklamacje.

 


W przypadku zgłoszenia reklamacji Zleceniodawca proszony jest o złożenie wniosku o zwrot, zawierającego przyczynę reklamacji wykonanego zlecenia. Biuro zobowiązuje się do indywidualnego rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni. Reklamacja rozpatrzona na korzyść Zleceniodawcy obejmuje zwrot części należności lub całej kwoty za realizację zlecenia na konto Zleceniodawcy. Biuro zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot złożonego przez Zleceniodawcę. Biuro nie przyjmuje rezygnacji z wykonania zlecenie w trakcie jego realizacji.

 


2. Polityka prywatności.

 


2.1. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zleceniodawca proszony jest o podanie danych kontaktowych umożliwiających wykonanie zlecenia.

 


2.2. Podczas wykonywania zlecenia zachowana jest pełna poufność. Biuro nie udostępnia danych Zleceniodawcy osobom trzecim, w tym innym podmiotom gospodarczym.

 


2.3. Dane osobowe Zleceniodawcy przekazane do Biura chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

wykonanie: TRANDA projektowanie stron